Astrologische Consulten

De consulten duren ongeveer twee uur en geef ik thuis.

Karmische horoscoop

In mijn consulten geef ik een integrale duiding van de spirituele punten in je horoscoop. Je levensbestemming en het tijdspad dat er bij hoort, je topkwaliteit en tegelijkertijd je trauma hoe daar mee om te gaan en de harde Pluto noot die je rondom je veertigste jaar moet kraken.

Bij je geboorte ligt er een levensplan voor je klaar. In grote lijnen staat van tevoren vast met welke levensthema's je te maken krijgt. Je ouders hebben daarin een speciale betekenis. Het script ontrolt zich en je komt voor keuzes te staan. Aan de hand van je keuzes ontstaat er een scenario. Het ligt helemaal aan jezelf, hoe je met die keuzes omgaat en wat je ervan terechtbrengt.
Als kind word je in onbewuste heelheid geboren. Je hebt nog contact met je levensbestemming. Maar later vergeet je waarom je leeft en zijn het meer de praktische aardse beslommeringen, die je aandacht opeisen. Vaak wordt er in die tijd een pijn uit vorige levens uitgewerkt. Naarmate je meer levenservaring krijgt, wordt het handhaven van jezelf minder moeilijk en je begint je weer af te vragen waarom je het allemaal doet. Je richt je weer op je levensbestemming. Uiteindelijk kom je zo in je kracht dat je in staat bent je leven precies zo in te richten zoals jij dat wil. Dat is de transformatie van Pluto, ‘het kraken van Pluto'. Uiteindelijk keer je weer terug naar je levensbestemming, als alles goed gaat. Soms gaan deze processen vanzelf. Soms gaat het niet vanzelf en heb je steun nodig over, hoe je weer in je kracht komt. Dit astrologisch consult kan je hiermee helpen.
Je levensbestemming is puur persoonlijk en voor iedereen verschillend. Je levensbestemming krijg je niet zomaar mee. Er is een speciale reden, waarom je op aarde bent gekomen. Er is een moeilijkheidsfactor. Er zijn ook angsten en trauma's in vorige levens ontstaan en liggen in dit leven op de loer.

Ik zie in je horoscoop hoe het script van je leven eruit ziet, welke processen van belang zijn, volgens welk tijdspad de ontwikkelingen verlopen en wat je kunt doen. Ik maak een tekening van je horoscoop en we hebben hierover een gesprek van ongeveer twee uur. Als je een bandrecorder meeneemt, kan je het gesprek opnemen.

Ik weet ook veel van medische astrologie. Een (zware) ziekte heeft ook een psychologische oorzaak. Niet alleen via regressie kan je die oorzaak achterhalen ook In je horoscoop kan ik lezen wat de bedoeling van je (karmische) ziekte is.